fbpx VERKSAMHETSPOLICY KVALITET OCH MILJÖ | Dieden-Ekodoor

Empty

0,00 kr

VERKSAMHETSPOLICY KVALITET OCH MILJÖ

Dieden-Ekodoor är måna om att alltid leverera produkter av hög kvalitet. En del i vår kvalitetssäkring är miljöaspekterna. För oss är det viktigt att kunna erbjuda klimatsmarta och energieffektiva portar och dörrar som är bra miljöval!

KVALITETSPOLICY

Dieden-Ekodoor AB ska vara lyhörda för våra kunders önskemål och en pålitlig och kompetent samarbetspartner, i syfte att uppnå långsiktiga affärsrelationer.
Hög produktkvalitet, brett sortiment av dörrar och portar och hög grad av kundanpassning kännetecknar vår verksamhet.
Vi ska leverera på utlovad tid och vara smidiga att samarbeta med. Detta kräver att vi och våra leverantörer ger varandra produkter och information i rätt tid och med rätt kvalitet.
Vi ska uppfylla de krav vi berörs av, samt arbeta aktivt med ständiga förbättringar.

MILJÖPOLICY

Dieden-Ekodoor AB har ett ansvar mot miljön liksom mot kunder, anställda, ägare och övriga intressenter.
Vi skall minska påverkan på miljön så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
I vår produktion och försäljning av dörrar och portar ska vi:

-Minst uppfylla de lagar och krav som ställs på oss.
-Producera produkter med hög kvalitet så de håller länge
-Hushålla med råvara, material och energi.
-Ha en väl fungerande källsortering.
-Arbeta miljöinriktat med kunder och leverantörer.
-Beakta miljöfrågorna i alla steg av utveckling, tillverkning och försäljning

-Genom ständiga förbättringar minska vår totala miljöpåverkan.
-Arbeta förebyggande med risker/möjligheter för att minska föroreningar.
-Tänka långsiktigt och hållbart i alla led genom tillämpning av livscykelperspektivet för att förhindra att miljöpåverkan oavsiktligt flyttas till annan del av livscykeln.