fbpx Tillval Klassad dörr | Dieden-Ekodoor

Empty

0,00 kr

Tillval Klassad dörr

Välj Klassad dörr om..

Om du vill ha en dörr med högre säkerhet mot inbrott, ljud och brand bör du välja ur vårt klassade sortiment!
Vår Klassade dörr stänger ute fyra oönskade besökare - tjuvar, ljud, brand och rök.
Klassade dörrar är ett tillval där vi har skapat en av de första klassade trädörrarna i hela Europa.
Vid test hos Statens Provningsanstalt har dörrarna stått emot inbrottsprovarnas angrepp och är därför klassade som RC2 eller RC3 enligt EN 1627.
Inbrott: Klass RC2 eller RC3
Ljud: RW 40 (-1;-4) dB eller RW 43 (-1;-3) dB
Brand: EI 30