fbpx VD har ordet | Dieden-Ekodoor

Empty

0,00 kr

VD har ordet

Mars 2024

Vi är, och har varit, väl förberedda!

“Vår styrka som företag ligger i våra unika produkter och ett gediget hantverk. Vår personal besitter mycket kunskap och är oerhört viktig, därför har det varit en självklarhet för oss att göra allt vi kan för att behålla all vår personal.”
Landet befinner sig i en lågkonjunktur vilket har inneburit en svacka för byggbranschen, men svackan är egentligen onödig enligt Nils Kristensson, VD och ägare på Dieden-Ekodoor. Han berättar att det fortfarande finns ett stort behov av fler bostäder i hela landet, men att man just nu bygger i ett lägre tempo än vad behovet är. Byggbranschen är väldigt påverkad regionvis, men mindre städer är inte lika hårt drabbade. —Ränteläget och amorteringskrav har gjort att byggkrisen skett och att familjer har fått dyrare omkostnader. Dessutom har mat- och elpriser skjutit i höjden! fortsätter Nils. 

Unika produkter är vår styrka
På Dieden-Ekodoor såg man tidigt att det skulle komma en lågkonjunktur och de har varit väl förberedda. —Vår styrka som företag ligger i våra unika produkter och ett gediget hantverk. Vår personal besitter mycket kunskap och är oerhört viktig, därför har det varit en självklarhet för oss att göra allt vi kan för att behålla all vår personal, berättar Nils.

Genom att minska sina kostnader och utnyttja tiden till att produktutveckla och renovera sina lokaler, det som man vanligtvis inte hinner med, är de nu laddade inför en vändning. 

—Vårt mål är att vi inte ska stå handfallna när det vänder och jag tror att det kommer ske under början av 2024, men det kommer troligtvis inte att komma upp till den nivå som vi behöver förrän 2026-2027. Branschen kommer långsamt att gå tillbaka till ett normalläge.

Garageportar kommer bli den mest efterfrågade produkten
Nils tror att efterfrågan på portar kan vakna till liv tidigare än dörrar då det är en målgrupp som inte är lika påverkad av räntan. Renovering av befintliga bostäder kommer också att komma igång. Efter det tror Nils att nyproduktionen kommer att vakna till liv igen eftersom behovet är fortsatt stort.

Framtiden för Dieden-Ekodoor
Nils tror på Dieden-Ekodoor och företaget i framtiden. De ska fortsätta att nyttja tiden, nyttja sina kunskaper och sin kreativitet med att hitta lösningar i lägen som dessa. —Vi kommer fortsätta att förbereda oss för att vara ännu bättre rustade när marknaden snart sätter igång. Och det gör den! avslutar Nils.

Nils Kristensson, VD och ägare, Dieden-Ekodoor